THÔNG BÁO

TRIỂN KHAI HỌC PHẦN KTCN & DA1/TSNN (HK3/23-24)

(25/6/2024 10:00 AM)

BIỂU MẪU NHẬT KÝ THỰC TẬP (GVGS)

(5/6/2024 10:52 AM)

(Sử dụng tài khoản Email SV để truy cập các đường dẫn trên)

TRIỂN KHAI BIỂU MẪU Q&A

(24/4/2024 11:11 AM)

(Sử dụng tài khoản Email SV để truy cập các đường dẫn trên)

GHI NHẬN THÔNG TIN ĐỀ TÀI & DOANH NGHIỆP THỰC TẬP - KTCN & DA1/TSNN (HK2/23-24)

(21/4/2024 12:18 PM)

TRIỂN KHAI HỌC PHẦN KTCN & DA1/TSNN (HK2/23-24)

(13/3/2024 11:13 AM | Updated on 27/3/2024 1:20 PM)

📦 THÔNG BÁO CŨ

BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN (HK1/23-24)

(16/2/2024 11:53 AM)

Tập tin hướng dẫn nộp HSMH sẽ được cập nhật liên tục, SV nên bookmark lại để tiện theo dõi.

THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ MÔN HỌC (HK1/23-24) [ĐỢT 1]

(12/1/2024 1:31 PM)

Tập tin hướng dẫn nộp HSMH sẽ được cập nhật liên tục, SV nên bookmark lại để tiện theo dõi.

TRIỂN KHAI HỌC PHẦN KIẾN TẬP CÔNG NGHIỆP (HK1/23-24) [ĐỢT 1]

(12/10/2023 2:01 PM | Updated on 19/12/2023 11:03 AM)

TRIỂN KHAI HỌC PHẦN DỰ ÁN CNTT 1 (HK1/23-24) [ĐỢT 1]

(21/9/2023 2:19 PM)

KHẢO SÁT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THỰC TẬP

(31/10/2023 3:42 PM)

THU HỒ SƠ MÔN HỌC: KTCN (Đợt 3B - HK3/2022-2023)

(12/8/2023 1:22 PM)

Lưu ý:

THU HỒ SƠ MÔN HỌC: DA1 (3A) & KTCN (2a)

(17/7/2023 2:38 PM)

Lưu ý:

TRIỂN KHAI HỌC phần ktcn (HK3/22-23) [Đợt 3b]

(14/6/2023 1:21 AM)

Lưu ý:

THU HỒ SƠ MÔN HỌC: DA1 (2A) & KTCN (2B)

(30/5/2023 10:37 AM | Updated on 3/6/2023 1:32 PM)

Lưu ý:

TRIỂN KHAI HỌC phần dự án cntt 1 (HK3/22-23) [Đợt 3a]

(5/5/2023 9:28 PM | Updated on 14/6/2023 1:18 AM)

Lưu ý:

[bm03] PHIẾU ĐIỂM DANH GVGS

(18/04/2023 1:39 PM)

Để thuận tiện trong quá trình điểm danh với GVGS, trong HK2/22-23, BM03 sẽ được thực hiện trực tuyến qua biểu mẫu Google Form.

---

Do hiện tại danh sách GVGS vẫn chưa có, các em để trống mục "7. Giảng Viên Giám Sát" trong biểu mẫu trên.

v/v phiên mã học phần (hk2/22-23)

(23/03/2023 10:31 PM)

Trong HK2/22-23, căn cứ theo kết quả ĐKMH của SV, Khoa CNTT sẽ tổ chức 2 đợt triển khai cho học phần TSNN, cụ thể như sau:

Xem kế hoạch thời gian triển khai Đợt 2A và Đợt 2B theo dạng biểu đồ tại đây.

Xem DSSV tham gia Đợt 2A và Đợt 2B tại đây (Sheet: "DSSV_FULL").

TRIỂN KHAI HỌC phần KTCN (HK2/22-23) [Đợt 2B]

(23/03/2023 5:21 PM)

Lưu ý:

TRIỂN KHAI HỌC phần DỰ ÁN CNTT 1 & ktcn (HK2/22-23) [Đợt 2a]

(23/3/2023 1:24 AM | Updated on 4/6/2023 11:05 AM)

Lưu ý:

THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ MÔN HỌC KTCN/HK1/22-23

(17/02/2023 11:31 AM)

(Thông báo sẽ tiếp tục cập nhật cách nộp HSMH bản cứng về VP.Khoa CNTT sau)

NGÀY HỘI VIỆC LÀM CNTT 2023

(29/12/2022 12:10 PM)

Để chuẩn bị cho học phần tập sự nghề nghiệp trong giai đoạn sắp tới đối với sinh viên năm 3 và năm 4, Khoa CNTT tổ chức ngày hội việc làm quy tụ các doanh nghiệp trong lĩnh vực CNTT. Tham gia ngày hội việc làm, sinh viên sẽ được phỏng vấn và ưu tiên tuyển dụng tại chỗ.

Đối tượng tham dự:

-----

THỰC HIỆN BM03 (Phiếu Điểm Danh - GVGS) - KTCN [HK1/22-23]

(9/12/2022 11:15 AM)

Các em sử dụng biểu mẫu (Google Form) đính kèm để thực hiện Phiếu Điểm Danh (BM03) với GVGS.

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI MÔN HỌC KTCN (HK1/22-23)

(18/11/2022 8:47 PM)

Lưu ý:

THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ MÔN HỌC KTCN/HK3/21-22 [ĐỢT 2]

(15/10/2022 12:35 PM)

THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ MÔN HỌC KTCN/HK3/21-22

(9/9/2022 2:36 PM | Edited on 03/10/2022 12:52 PM)

THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ MÔN HỌC DA1/1A/HK1/22-23

(8/9/2022 5:49 PM)

Các em sử dụng tài khoản Gmail cá nhân để truy cập biểu mẫu.

THÔNG BÁO DANH SÁCH GVGS DA1/1A & KTCN/1B (HK1/22-23)

(5/8/2022 12:38 PM)

(Cập nhật ngày 5/8/2022)

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI MÔN HỌC KTCN (HK3/21-22)

(20/07/2022 3:09 PM) | Edited on 03/10/2022 1:39 PM)

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI MÔN HỌC DA-CNTT1/1A (HK1/22-23)

(18/07/2022 2:42 PM)

THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ MÔN HỌC KTCN/1B (HK2/21-22)

(11/07/2022 4:11 PM)

TRIỂN KHAI KTCN/1B (HK2/21-22)

(20/06/2022 8:39 AM)

THƯ MỤC TỔNG HỢP TIN TUYỂN DỤNG

(20/06/2022 7:48 AM)

Sinh viên có thể tham khảo các mẩu tin tuyển dụng (JD) từ các doanh nghiệp thân hữu và đối tác của Khoa CNTT tại https://tinyurl.com/jd-kcntt.

Thủ tục CẤP GIẤY GIỚI THIỆU THỰC TẬP

(20/06/2022 7:06 AM)

Nếu sinh viên có nhu cầu cấp giấy giới thiệu thực tập (GTTT) do Khoa CNTT ký và đóng dấu, sinh viên ghi nhận thông tin theo biểu mẫu tại đây.

Lưu ý: