LIÊN HỆ

BỘ PHẬN HỢP TÁC DOANH NGHIỆP

PHỤ TRÁCH HỌC PHẦN TSNN

PHỤ TRÁCH WEBSITE

Vui lòng thông báo bộ phận phụ trách Website, nếu Website bị lỗi thông tin hoặc phát sinh sự cố truy cập.

KHOA CNTT - ĐH TÔN ĐỨC THẮNG

Phòng C.004 - Số 19, Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.